Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων και διεργασίες επεξεργασίας πόσιμου νερού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων και διεργασίες επεξεργασίας πόσιμου νερού

Κακούρη, Θεοδώρα
Καραπατάκη, Κωνσταντίνα

Στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας γίνεται σύντομη αναφορά στη ιστορική σημασία του νερού στην κοινωνική και οικονομική εξέλιξη του ανθρώπου καθώς και στην ιστορική εξέλιξη των έργων ύδρευσης σε τελειότερα συστήματα. Εξετάζεται ο υδρολογικός κύκλος του νερού καθώς και η δομή και οι ιδιότητες του. Επίσης, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά και τα συστατικά των φυσικών νερών. Ακόμα, γίνεται η ανάλυση των χρήσεων νερού και τέλος παρουσιάζεται η κατάσταση του νερού παγκοσμίως και για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Γίνεται σύντομη αναφορά στη σημασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών καθώς επίσης επεξηγούνται τα φυσικοχημικά, βιοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Έτσι, αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον η κατανόηση των διεργασιών, με τις οποίες επιτυγχάνεται η μεταβολή των χαρακτηριστικών αυτών, ώστε είτε να πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές για το πόσιμο νερό, είτε οι ποιοτικές απαιτήσεις για συγκεκριμένες βιομηχανικές εφαρμογές, π.χ. παραγωγή ατμού. Σχολιάζεται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των υδατικών πόρων και παρουσιάζεται η κοινοτική δράση για το νερό. Στο τέλος παρουσιάζονται οι διεργασίες επεξεργασίας του νερού, ώστε να κατασταθεί πόσιμο. Οι διεργασίες αυτές αφορούν την αποσταθεροποίηση και διαχωρισμό των αιωρούμενων στερεών, τη συγκράτηση και απολύμανση διαλυτών συστατικών και τη καταστροφή τυχόν παθογόνων μικροοργανισμών

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.