Ποιότητα νερού υδροφόρων οριζόντων στην περιοχή Χαλκιδικής με έμφαση στην υφαλμύρωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ποιότητα νερού υδροφόρων οριζόντων στην περιοχή Χαλκιδικής με έμφαση στην υφαλμύρωση

Μπούτσικου, Χριστίνα
Φωτιάδης, Αργύρης

Στην εργασία περιγράφεται το υπόγειο νερό, η κίνηση του στους υδρογορείς και στις πηγές. Περιγράφονται οι παράμετροι ποιότητας νερού όπως ορίζει η νομοθεσία και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Δίνονται στοιχεία για την γεωμορφολιγία του Νομού Χαλκιδική και δίνοται προτάσεις για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Υδρογεωλογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.