Ποιοτικά χαρακτηριστικά της Λίμνης Μαραθώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά της Λίμνης Μαραθώνα

Κρεμμύδα, Ελπίδα

Ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα μαζί με τον Ταμιευτήρα του Μόρνου και της Υλίκης παρέχουν το νερό της Αττικής. χω μελετήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Λίμνης του Μαραθώνα. Παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης η οποία είναι η Λίμνη του Μαραθώνα και τα γενικά χαρακτηριστικά της. Καθώς και η ιστορική αναδρομή από το 1926 μέχρι σήμερα και τη δημιουργία του φράγματος. Παρουσιάζονται γενικά φυσικοχημικά στοιχεία για τα φυσικά νερά και τη σύσταση τους. Επίσης αναφέρονται οι παράμετροι ποιότητας νερού. Παρουσιάζεται η διαδικασία και τα στάδια δειγματοληψίας που ακολουθούνται για τη σωστή και ορθή παραλαβή δείγματος. Καθώς και η ορθή διαδικασία που ακολουθείται στη δειγματοληψία λιμνών και επιφανειακών υδάτων. Αναφέρονται οι μέθοδοι ανάλυσης βάση των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις . Παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι αναλυτικά για κάθε παράμετρο, καθώς επίσης αναφέρεται η λειτουργία του Ιοντικού Χρωματογράφου και ο Φωτομετρικός Αναλυτής Aquakem 250.

Thesis
NonPeerReviewed

Λίμνες - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.