Ενεργητική και παθητική πυροπροστασία βιομηχανίας = Fire protection

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ενεργητική και παθητική πυροπροστασία βιομηχανίας = Fire protection

Βαβούρας, Στέργιος

Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την καταγραφή, την ανάλυση και την μελέτη της πυροπροστασίας στην βιομηχανία και ειδικότερα των δύο πυλώνων αυτής, της ενεργητικής και της παθητικής πυροπροστασίας. Πιο συγκεκριμένα θα προσπαθήσω να εξηγήσω απλά και με τεκμηρίωση ποιες είναι οι παράμετροι που αποτελούν την ενεργητική και την παθητική πυροπροστασία γενικότερα και στην συνέχεια θα εστιάσω και στην βιομηχανία ειδικότερα. Πρώτα θα ξεκινήσω θεωρητικά με διάφορες αναλύσεις στα βασικά κεφάλαια για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά και με ορισμούς απαραίτητους για τους δύο κλάδους, αλλά και πρακτικά αφού θα παραθέσω στο τέλος της εργασίας μία ολοκληρωμένη μελέτη ενεργειακής και παθητικής πυροπροστασίας μιας βιομηχανίας, ούτως ώστε να μπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης αυτά που αναφέρω στο θεωρητικό κομμάτι πώς χρησιμοποιούνται στην πράξη, και ειδικότερα πως χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία. Τέλος, όσον αφορά τη μελέτη θα παραθέσω εκτός από την κύρια μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, και μια μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για ένα συγκεκριμένο χώρο της βιομηχανίας για να καλύψω ένα μεγάλο μέρος του θεωρητικού κομματιού της ενεργητικής πυροπροστασίας που αφορά τα SPRINKLER τα οποία αποτελούν τα πιο σύγχρονα και ενδεδειγμένα μέσα κατάσβεσης για τις βιομηχανίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Πυρασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.