Κατασκευή ανοξείδωτου ηλεκτρικού βραστήρα 20lt

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κατασκευή ανοξείδωτου ηλεκτρικού βραστήρα 20lt

Καπνοπώλης, Μιχαήλ

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή και παρουσίαση ενός προσομοιωτή ανοξείδωτου βραστήρα με μέσο θέρμανσης, ηλεκτρική αντίσταση, με στόχο την επίδειξη του τρόπου βρασμού-παστερίωσης που εφαρμόζεται στις βιομηχανίες τροφίμων. Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται και στη ιστορική εξέλιξη διάφορων μοντέλων και τρόπων βρασμού. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι πιο γνωστές διεργασίες αλλαγής φάσης στην επιφάνεια του υγρού και του στερεού, καθώς και στη δομή της ύλης αυτών, και γίνεται εμβάθυνση στη μεταφορά θερμότητας στην ύλη. Επιπλέον, γίνεται περιγραφή μιας ακολουθίας σχεδιασμού ενός μοντέλου βραστήρα σε τρισδιάστατο σχέδιο αρχικά και έπειτα στη μετάβασή του σε δυσδιάστατο, που αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους εξαρτημάτων, μέχρι την παραγωγή του πρωτότυπου μοντέλου της κατασκευαστικής μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια
Οικιακός εξοπλισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.