Τεχνικές μελέτες σε πενταόροφη πολυκατοικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τεχνικές μελέτες σε πενταόροφη πολυκατοικία

Τσιχλιάς, Αντώνιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η µελέτη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων μιας πενταόροφης πολυκατοικίας 505,90 τετραγωνικών µέτρων µε υπόγειο. Το κτίριο βρίσκετε στην περιοχή της Ηλιούπολης Αθηνών έχει κατασκευαστεί ήδη, και λειτουργεί. Οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν είναι οι εξής: • Μελέτη φυσικού αερίου ( καυσίμου αερίου ) Προδιορισμός διαμέτρου σωληνώσεων, συσκευές αερίου, υπολογισμός δικτύων, υπολογισμοί Καπναγωγών – Καπνοδόχων. • Μελέτη υδραυλικού ανελκυστήρα οχτώ ατόµων Υπολογισμός στοιχείων υδραυλικού ανελκυστήρα, εμβόλου κυλίνδρου και αγωγού τροφοδοσίας, μονάδος ισχύος, συρματόσχοινων, οδηγών καθώς και τις λειτουργίες σε περίπτωση μετατόπισης φορτίου. • Μελέτη θέρμανσης (με την βοήθεια του πακέτου υπολογισμών ADAPT της 4Μ) Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης μονοσωλήνιου, υπολογισμός πίνακα Κατανομής Δαπανών, υπολογισμός Θερμικών Απωλειών. • Μελέτη πυρασφάλειας Οδέυσεις διαφυγής, πυροπροστασία, δομική πυροπροστασία καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικοδομική
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.