Γραμμή παραγωγής εμφιάλωσης νερού (συγκεκριμένα μηχανισμοί)συντήρηση = producing line of bottling water (especially mechanisms) servicing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γραμμή παραγωγής εμφιάλωσης νερού (συγκεκριμένα μηχανισμοί)συντήρηση = producing line of bottling water (especially mechanisms) servicing

Βόλλας, Βασίλειος
Ντάνου, Χριστίνα

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια και έχει αντικείμενο την γραμμή παραγωγής εμφιάλωσης νερού και μελέτη περίπτωσης την εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έννοια του εμφιαλωμένου νερού. Συγκεκριμένα αναφέρεται ο ορισμός του εμφιαλωμένου νερού, η παγκόσμια και εγχώρια κατανάλωση και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στις απαιτήσεις και στην συντήρηση σωληνώσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην γραμμή παραγωγής εμφιάλωσης νερού. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια πλήρη αναφορά στην εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην γραμμή παραγωγής εμφιάλωσης νερού της εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Εμφιάλωση - Σύστημα ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.