Αναπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια (κατηγορίας PM10) προερχόμενα από κινητήρες diesel: φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, μέθοδοι δέσμευσης σωματιδίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αναπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια (κατηγορίας PM10) προερχόμενα από κινητήρες diesel: φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, μέθοδοι δέσμευσης σωματιδίων

Λαζάρου, Αναστάσιος
Καραγιάννης, Βασίλειος

Στην εργασία γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή των μηχανών εσωτερικής καύσης, ταξινόμηση αυτών, αυτοκίνητα Diesel,, διαφορές βενζινοκινητήρα με ντιζελοκινητήρα, διαφορές μηχανών πετρελαίου, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της βενιζνοκίνησης και της πετρελαιοκίνησης. Στη παρατίθενται στοιχεία για τον ορισμό αιωρούμενων σωματιδίων, των διαχωρισμό αυτών, τις κύριες φυσικοχημικές ιδιότητες των (το μέγεθος και η σχετική αφθονία κάθε είδους σωματιδίου συναρτήσει του μεγέθους, τις αεροδυναμικές τους ιδιότητες, την προσροφητική τους ικανότητα, τη χημική τους σύσταση και τις οπτικές τους ιδιότητες. Δίδονται στοιχεία για τα φίλτρα DPF (καταλύτης) ή FAP, πόσους καταλύτες έχει ένα αυτοκίνητο, τι είναι το φίλτρο σωματιδίων, τα υλικά κατασκευής τους (πορώδες υλικό που αποτελείται α) από κορδιερίτη (φτηνό αλλά ευαίσθητο στην στάχτη, έχει χαμηλή ροή καπνού), β) καρβίδιο σιλικόνης (εύκολο στην τοποθέτηση, μεγάλη ροή καπνού, ευαίσθητο στην στάχτη, ακριβό) και γ) πορώδες μέταλλο (μεγάλη ροή και χωρητικότητα στάχτης, δύσκολο στην επικάλυψη με καταλύτες, ακριβό). Καθώς το σημαντικότερο πρόβλημα που παρουσιάζεται σε ένα φίλτρο PM είναι η φραγή του από στάχτη και σωματίδια, στη συνέχεια εξηγείται η διαδικασία αναγέννησης που περιλαμβάνει μεταψεκασμούς, προσθήκη πρόσθετων, καταλυτικών επιστρώσεων και χημικών διαδικασιών. Επίσης εξηγείται η αρχή λειτουργίας των DPFs: και ο βαθμός απόδοσης (σε ότι αφορά τη δέσμευση σωματιδίων). Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή στοιχείων για την ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία, τις επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω μηχανών diesel, την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγεία και υγιεινή
Κινητήρες
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.