Μελέτη επικινδυνότητας αποθήκευσης, εγκατάστασης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου = Risk snalysis of installation, bottling, storage and handling of liquefied petroleum gas.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Μελέτη επικινδυνότητας αποθήκευσης, εγκατάστασης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου = Risk snalysis of installation, bottling, storage and handling of liquefied petroleum gas.

Καφαντάρης, Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εισαγωγή στο υγραέριο και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα της αποθήκευσης , διακίνησης , εγκατάστασης και εμφιάλωσης του. Επίσης παρουσιάζει τις βασικές πληροφορίες για την μελέτη επικινδυνότητας σε κάθε εργασιακό χώρο η οποία είναι ένα βασικό και πρωταρχικό στοιχείο της πρόληψης και χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη και τον εντοπισμό επικινδύνων εργασιακών συνθηκών καθώς και πιθανών αστοχιών του μηχανολογικού εξοπλισμού που μπορεί να θέσουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε κίνδυνο. Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας. Στόχος της εργασίας είναι να επισημάνει τους κανονισμούς που διέπουν τις φάσεις της αποθήκευσης , διακίνησης , εγκατάστασης και εμφιάλωσης του υγραερίου καθώς και τις μεθόδους και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης κάποιου σοβαρού ατυχήματος. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των σοβαρών ατυχημάτων εφαρμόζεται μέσω της οδηγίας 96/82/ΕΚ , το λεγόμενο «SEVESO II», το οποίο αντικατέστησε την αρχική «SEVESO» 82/501/EC οδηγίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγροποιημένο φυσικό αέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)