Μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο ρόλος τους στην διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία: ελληνική παρουσία = D’ ont organizations governmentals and the role of international evolution – Greece presence

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο ρόλος τους στην διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία: ελληνική παρουσία = D’ ont organizations governmentals and the role of international evolution – Greece presence

Πολίτη, Μυρτώ

Είναι γεγονός ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν ουσιαστικά αρωγή στην ανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές τους ανάγκες, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης, ορίζεται η κρατική αναπτυξιακή βοήθεια, που αφορά τους τομείς της οικονομίας, της διεθνούς συνεργασίας, της μετανάστευσης, των ανθρώπινων και πολιτιστικών σχέσεων. Μερικές από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αναφέρονται παρακάτω: Γιατροί χωρίς Σύνορα (Medecins sans Frontieres), Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du Monde), Χαμόγελο του Παιδιού, UNESCO, Διεθνής Αμνηστία, UNICEF, ActionAid, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, WWF, Greenpeace. Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι σε συνεργασία με την κρατική αναπτυξιακή βοήθεια, καλύπτει ολοένα και περισσότερες ανάγκες για τις οποίες είτε δεν υπήρχαν οι κατάλληλες κρατικές υπηρεσίες, είτε οι υπάρχουσες υπηρεσίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Κατά κάποιο τρόπο οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προσφέρουν εθελοντική βοήθεια με σκοπό την καταπολέμηση και επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Αξιέπαινη προσπάθεια θα αποτελούσε το γεγονός δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου που θα έκρινε νόμιμη την ένταξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας. Στη συνέχεια, ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι διεθνής πολιτική οικονομία αναλύει και επεξηγεί φαινόμενα με άμεσες προεκτάσεις τόσο στην σφαίρα της οικονομίας, όσο και σε αυτή της κοινωνίας και της πολιτικής. Στο εξελισσόμενο αυτό περιβάλλον, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υποχρεούνται να ακολουθήσουν μεθοδολογίες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν την διεθνή πολιτική οικονομία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)