Βιομηχανική παραγωγή και μάνατζμεντ = Ιndustrial production and management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Βιομηχανική παραγωγή και μάνατζμεντ = Ιndustrial production and management

Πελιανίδης, Γεώργιος

Η παρακάτω εργασία αναφέρεται σε σύγχρονες προσεγγίσεις και συστήματα που εφαρμόζονται στις λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην Βιομηχανία. Είναι πλέον κατανοητό ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης προσδιορίζεται με κριτήρια όπως: η διοίκηση, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η ευελιξία. Για την επίτευξη λοιπόν της επιτυχίας στην βιομηχανική παραγωγή χρησιμοποιούνται πρακτικές και μέθοδοι όπου θα αναλύσουμε λεπτομερώς στα παρακάτω κεφάλαια, πάντα υπό την ανάγκη της οργάνωσης που προσφέρει το Management. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των εννοιών της Διοίκησης – Management, η εξέλιξη των ιδεών και θεωριών όπως επίσης και τον τρόπο που αυτές διαμορφώθηκαν στην ιστορία του Management.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση έργου
Βιομηχανικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.