Η καλλιέργεια της ελιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η καλλιέργεια της ελιάς

Μπερδούση, Λαμπρινή

Το θέμα της εργασίας είναι η καλλιέργεια της ελιάς. Στο θέμα αυτό αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ελιάς, την πιθανή προέλευσή και διάδοσή της. Με βάση τα ευρήματα που έχουν ανακαλυφθεί, διαδόσεις σοφών διαχρονικά ανθρώπων, την ελληνική μυθολογία και την αρχαία Ελλάδα ενισχύεται η άποψη, ότι η καταγωγή της ελιάς βρίσκεται στην Ελλάδα και από εκεί εξαπλώθηκε στην Μικρά Ασία κ.τ.λ. Επακολουθεί το κύριο τμήμα της διατριβής, όπου γίνεται λόγος για την κατάλληλη και ακατάλληλη θερμοκρασία που ευνοεί ή δεν ευνοεί την καλλιέργεια της ελιάς, η οποία εξαρτάται από την ποικιλία και την περιοχή. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι τρόποι επεξεργασίας της βρώσιμης ελιάς και οι τρόποι ξεπικρίσματος αυτών ,καθώς επίσης και η διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Έμφαση δίνεται και στη σχέση της ελιάς με την υγεία. Κατόπιν αυτών, ακολουθούν οι ιδιορρυθμίες και οι ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας του ελαιοδέντρου. Σημαντικό κεφάλαιο της διατριβής είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες της ελιάς. Αναφορικά είναι ο πολλαπλασιασμός της ελιάς, η εδαφοκαλλιέργεια, το κλάδεμα, η λίπανση, η άρδευση, η φυτοπροστασία, καθώς επίσης η συγκομιδή, η μεταποίηση και η συντήρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά - Ελλάδα
Φυτοφάρμακα
Ελιά - Ασθένειες και παράσιτα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.