Παρουσίαση της Τεχνολογίας GPS (Global Positioning System)και η εφαρμογή της στα αυτοκίνητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Παρουσίαση της Τεχνολογίας GPS (Global Positioning System)και η εφαρμογή της στα αυτοκίνητα

Κυράνος, Ηλίας

Το NAVSTAR/GPS (Navigation Satelite Timing and Ranging - Global Positioning Systems) ή απλά GPS είναι ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (συντεταγμένες), χρόνου και ταχύτητας, οπουδήποτε στην επιφάνεις της γής ή και κάτω από αυτήν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες. Η εποχή της δορυφορικής και διαστημικής γεωδαισίας αρχίζει ουσιαστικά τη δεκαετία του 60. Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, φαίνεται να έχει επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος των γεωδοτικών και τοπογραφικών εφαρμογών και όχι μόνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Δορυφορικές υπηρεσίες
Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.