Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και οι επιπτώσεις στην οργανωτική δομή των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης = The changes in Education and the consequences on the organizational structure of higher educational institutions

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και οι επιπτώσεις στην οργανωτική δομή των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης = The changes in Education and the consequences on the organizational structure of higher educational institutions

Ντάλα, Λαμπρινή
Ρώση, Μαριόλα

Η κοινωνική, πολιτική και οικονομική σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τόσο μεγάλη, ώστε να δικαιολογεί μια ξεχωριστή μελέτη. Στην εργασία μας προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, επισημαίνοντας τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα της κάθε χώρας. Στην προσπάθεια μας αυτή αναλύσαμε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και παράλληλα εξετάσαμε το φιλανδικό εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο ανταποκρίνεται στο πρότυπο της συνθήκης Μπολόνια και από το οποίο θέλει να πάρει στοιχεία η κυβέρνηση για το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Στη μελέτη αυτή παρατηρήσαμε ότι η διαφορά ανάμεσα στα δυο εκπαιδευτικά συστήματα είναι μεγάλη και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι στο φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν εκχωρηθεί σημαντικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώ στη χώρα μας παρατηρείται ο μεγαλύτερος βαθμός συγκεντρωτισμού στη λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης με ποσοστό 88%. Ακόμη, στο φιλανδικό μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια ένα συνολικό σύστημα αξιολόγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η αντίθετη δομή που έχει το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα από το δικό μας δημιουργεί δυσκολίες για την αυτούσια εφαρμογή του στη χώρα μας. Η οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για την εφαρμογή ενός αποδοτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι για την καλή οργάνωση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η χρηματοδότησή του. Γι’ αυτό το λόγω συγκρίναμε δυο ιδρύματα διαφορετικών χωρών για να εντοπίσουμε τις διαφορές τους στην οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών προς τους σπουδαστές. Από τη σύγκριση ανάμεσα στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Κορκ Ιρλανδίας συμπεράναμε ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα του Κορκ έχει μια πιο συγκροτημένη οργάνωση με πλουσιότερη παροχή υπηρεσιών και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν καλύτερη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων τους και πιο οργανωμένες εγκαταστάσεις. Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε και την άποψη φοιτητών από όλη την Ελλάδα με σχετικό ερωτηματολόγιο που απάντησαν 100 φοιτητές. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αυτού παρουσιάζουν τη δική τους άποψη για την κατάσταση που επικρατεί στην εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όποια και αν είναι η πορεία του εκπαιδευτικού μας συστήματος αυτό που θα πρέπει να θέσουμε όλοι ως προτεραιότητα είναι το δικαίωμα στη μάθηση, αφού η μόρφωση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη
Εκπαιδευτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)