Διαφημιστική εκστρατεία καταναλωτικών προϊόντων μιας επιχείρησης σε διεθνείς αγορές : προσαρμογή στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαφημιστική εκστρατεία καταναλωτικών προϊόντων μιας επιχείρησης σε διεθνείς αγορές : προσαρμογή στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες

Σαχπάζης, Νικόλαος

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, καταγράφονται οι τύποι και τα μέσα της διαφήμισης όπως η διεθνής διαφήμιση, τα περιοδικά, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις, το διαδίκτυο κ.α. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι ενδεδειγμένοι τρόποι σχεδιασμού μιας διεθνής διαφημιστικής εκστρατείας με πληρότητα. Παρακάτω, αναλύεται σε βάθος η επιλογή του τύπου της καμπάνιας και το πώς πρέπει να ακολουθηθεί. Λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του κοινωνικού συνόλου. Στο παράρτημα της εργασίας, παρουσιάζονται παραδείγματα διαφημιστικής εκστρατείας τριών πολυεθνικών. Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης των εκστρατειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Διαφημιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.