Εγκατάσταση - συντήρηση - λειτουργία μηχανημάτων Ι.ΚΤΕΟ = Installation - maintenance - operation machinery I.KTEO

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Εγκατάσταση - συντήρηση - λειτουργία μηχανημάτων Ι.ΚΤΕΟ = Installation - maintenance - operation machinery I.KTEO

Νώτας, Κωνσταντίνος
Στεφανίδης, Παντελής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η δημιουργία ενός χώρου Ιδιωτιικού Κ.Τ.Ε.Ο., από την αρχή μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του. Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη Νομοθεσία και συγκεκριμένα στο νομικό πλαίσιο Ν.2963/2001, με το οποίο εκδόθηκαν νομοθετικά διατάγματα σχετικά με τη θέση του οικοπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί το ΙΚΤΕΟ, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου και προστασίας, την πιστοποίηση του προσωπικού εργασίας του ΙΚΤΕΟ, τη μηχανογράφηση και της διαπίστευσή του από το ΕΣΥΔ ΑΕ. Το Δεύτερο Κεφάλαιο εστιάζει στον εκούσιο έλεγχο και στον έλεγχο των προς ταξινόμηση οχημάτων και εκπαιδευτικών οχημάτων. λαιο περιγράφεται το τζογόμετρο, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται από το κατάλληλο προσωπικό του ΙΚΤΕΟ οι ανεπίτρεπτες ανοχές (τζόγοι) των συστημάτων ανάρτησης και διεύθυνσης των οχημάτων. Το νεφελόμετρο περιγράφεται στο Τέταρτο Κεφάλαιο. Πρόκειται για το αδιαφανόμετρο και σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας ου, η διαγνωστική μέτρηση και η διαδικασία ελέγχου θολερότητας. Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αναλυτής καυσαερίων και πιο συγκεκριμένα η έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) από το ΙΚΤΕΟ. Τέλος, στο Έκτο Κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η ρύθμιση των προβολέων (φώτων) του οχήματος από το ΙΚΤΕΟ. Πρόκειται για το λεγόμενο φωτόμετρο.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες
Καυσαέρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)