Νέο διεθνές πρότυπο για τη δημιουργία και διαχείριση αρχείων ISO 23081-1:2006

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Νέο διεθνές πρότυπο για τη δημιουργία και διαχείριση αρχείων ISO 23081-1:2006

Μανιάκα, Ζαφείρω

Στην εργασία που ακολουθεί αναλύεται ο οργανισμός ISO με το νέο διεθνές πρότυπο για τη δημιουργία και διαχείριση αρχείων ISO 23081-1:2006 . Ο ISO (Διεθνής Οργανισμός για την Τυποποίηση) είναι παγκόσμιος και ο κύριος υπεύθυνος για την ανάπτυξη προτύπων. Με βάση τον ISO οι πυλώνες για την επίτευξη της ποιότητας είναι η τυποποίηση, η πιστοποίηση και ι διαπίστευση. Ένα νέο σύνολο οδηγιών του ISO έχει δημοσιευθεί για να επιτρέψει στην διαχείριση να παραδώσει τα αυθεντικά, αξιόπιστα και χρησιμοποιήσιμα αρχεία κατά τη διάρκεια του χρόνου για να ικανοποιηθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Στο νέο πρότυπο εξετάζεται η σχετικότητα των διοικητικών μεταδεδομένων αρχείων στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στους διαφορετικούς ρόλους και τύπους μεταδεδομένων, που επιτρέπουν στην επιχείρηση να καταγράφει τις διοικητικές διαδικασίες. Τίθεται επίσης ένα πλαίσιο για αυτά τα μεταδεδομένα. Η ποιότητα και η πιστοποίηση κατά ISO αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων. Υπάρχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ποιότητας τόσο μέσα στην επιχείρηση όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί κινητήρια δύναμη και καθοριστικό παράγοντα για ευμενή εξέλιξη στην επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.