Η κατανάλωση, η επένδυση, η αποταμίευση και ο προσδιορισμός εισοδήματος σε μια κλειστή οικονομία = The consumption, the investment, the saving and the determination of income in a closed economy

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η κατανάλωση, η επένδυση, η αποταμίευση και ο προσδιορισμός εισοδήματος σε μια κλειστή οικονομία = The consumption, the investment, the saving and the determination of income in a closed economy

Τσιούσια, Μαρία

Για αν κατανοήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν των προσδιορισμό του προϊόντος και του εισοδήματος ισορροπίας, θα πρέπει να εξετάσουμε τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η συνολική ζήτηση. Η συνολική δαπάνη αποτελείται από την δαπάνη επί καταναλωτικών αγαθών (κατανάλωση) και την δαπάνη επί αγαθών επενδύσεως (επένδυση). Η ζήτηση και η επένδυση προσδιορίζονται από διαφορετικούς παράγοντες, έτσι ώστε η συμπεριφορά τους να είναι διαφορετική. Η ζήτηση καταναλωτικών αγαθών εξαρτάται από το εισόδημα, ενώ η επένδυση εξαρτάται από την οριακή αποδοτικότητα του επενδυόμενου κεφαλαίου και του επιτοκίου της αγοράς καθώς επίσης παρουσιάζει και σημαντικές διακυμάνσεις. Οι επιμέρους αποφάσεις των καταναλωτών διαμορφώνουν τις ατομικές καμπύλες καταναλώσεως, το άθροισμα των οποίων δίνει τη συνολική καμπύλη κατανάλωσης. Οι επιμέρους αποφάσεις των επιχειρηματιών διαμορφώνουν τις ατομικές καμπύλες ζητήσεως των επενδυτικών αγαθών.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατανάλωση (Οικονομική)
Αποταμίευση και επένδυση
Μακροοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.