Εξάρτηση μεταξύ του περιεχομένου των κινήτρων για εργασία και προσωπικών χαρακτηριστικών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Εξάρτηση μεταξύ του περιεχομένου των κινήτρων για εργασία και προσωπικών χαρακτηριστικών

Φασουλάκη, Αγγελική

Η Διοικητική Ψυχολογία είναι αποτέλεσμα της ανάγκης διείσδυσης σε μεγαλύτερο βάθος στα προβλήματα της οργάνωσης και διοίκησης. Την ανάγκη αυτή έφεραν οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις που επέβαλαν νέες διοικητικές και οργανωτικές δομές στο χώρο των δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Εξάλλου, οι πρακτικές εφαρμογές των ανθρώπινων σχέσεων, αποτέλεσμα των θεωριών των Mc Gregor, Elton Mayo και των διαδόχων τους, απέδειξαν την μεγάλη σημασία όχι των οργανωτικών δομών, αλλά του ανθρώπινου παράγοντα. Δημιούργημα του κλίματος αυτού είναι η διοικητική ψυχολογία που κατά άλλους λέγεται και ψυχολογία επιχείρησης, γιατί στις επιχειρήσεις αρχικά εμφανίσθηκαν οι πρώτες μελέτες και από εκεί προήλθαν τα πορίσματα των ερευνών. Η διοικητική ψυχολογία είναι τμήμα της κοινωνικής ψυχολογίας, γιατί περιέχει τους ίδιους τομείς έρευνας, όπως την ανθρώπινη συμπεριφορά στους χώρους εργασίας, τις εργασιακές ομάδες, την παρακίνηση, το πρόβλημα ένταξης του εργαζόμενου στον οργανισμό, την απόδοσή του κλπ. και συνδέεται με την διοικητική, γιατί κινείται στους χώρους της διοίκησης και αποβλέπει στον εμπλουτισμό της. Η διοικητική ψυχολογία προσπαθεί να κάνει μια τομή στα προβλήματα των σχέσεων εργαζομένων και οργανισμού, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των επιστημών της συμπεριφοράς, όπως της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας κλπ. δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και στον κοινωνικό ρόλο των οργανισμών, ιδιωτικών και δημοσίων. Η διοικητική ψυχολογία, ως ξεχωριστός κλάδος των επιστημών της συμπεριφοράς έχει πλουτίσει με ειδικές γνώσεις, για την σωστή άσκηση της διοίκησης, τους επικεφαλής των οργανισμών, αλλά και τους ασχολούμενους με την οργάνωση και τη διοίκηση και έφερε ταυτόχρονα την έρευνα σε νέους ορίζοντες, πέρα από τις παραδοσιακές αυταρχικές απόψεις. Τέλος, η διοικητική ψυχολογία ή κατά άλλους ψυχολογία επιχειρήσεων, συμπλήρωσε τις γνώσεις για τα προβλήματα των οργανισμών, παράλληλα με τις επιστήμες της διοικητικής, τις οικονομικές επιστήμες, τη στατιστική, την πληροφορική κ.ά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψυχολογία - Έρευνα - Μεθοδολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)