Το εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και ο ρόλος του

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Το εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και ο ρόλος του

Χατζηγιάννη, Αλκμήνη

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να περιγραφεί ο φορέας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμη Εταιρία» (Ε.ΣΥ.Δ.), να προσδιοριστεί ο ρόλος του και η συμβολή του στην προσπάθεια για εφαρμογή των απαιτήσεων της διαπίστευσης σε εθνικό επίπεδο. Εισαγωγικά αναφέρεται η πορεία του διεθνούς, ευρωπαϊκού και ελληνικού παραγωγικού, εμπορικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι, σε ό,τι αφορά στην ποιότητα, στην τυποποίηση και στα πρότυπα αλλά και οι συγκυρίες οι κατά τόπους συνθήκες που οδήγησαν στην θέσπιση και εφαρμογή τους, ιδίως μετά τον ΒΉ Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως από τη Βιομηχανική Επανάσταση έως σήμερα. Η έρευνα της παρούσης συνίσταται στην καταγραφή της εσωτερικής οργάνωσης του, των υπηρεσιών που παρέχει σε ενδιαφερόμενους ελληνικούς και ξένους φορείς, και αν έχει επιτευχθεί ο στόχος της σύστασης του. Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι το Ε.ΣΥ.Δ. συνέβαλλε ουσιαστικά στη θέσπιση κριτηρίων, κατευθυντήριων οδηγιών και κανονισμών για την Διαπίστευση, που ακολουθούν και εναρμονίζονται με τους ευρωπαϊκούς ή/και τους διεθνείς αντίστοιχους κανονισμούς. Με την εφαρμογή τους, αφενός εξυπηρετούν τις ανάγκες αναγνώρισης των διαπιστευμένων ελληνικών φορέων, στο εξωτερικό, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς, αφετέρου συμβάλλουν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό με την γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται και απαιτείται για ποιοτικά, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Διεθνής αγορά
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)