Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και τα πνευματικά δικαιώματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και τα πνευματικά δικαιώματα

Μοσχίδης, Δημήτριος
Ράδη, Ευθαλία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι ο αυτός που δημιουργήθηκε για να ελέγχει-καλύπτει και να βάλει σε όρια και κατευθύνσεις το Διεθνές-Διακρατικό εμπόριο και να εξασφαλίσει την σωστή και δίκαιη διεξαγωγή του. Ο Παγκόσμιος αυτός Οργανισμός εκτείνεται σε όλους τους τομείς του εμπορίου και όπως λέει και το όνομα του αναφέρεται σε όλα τα κράτη-μέλη του. Δεν ασχολείται μόνο με τα εμπορεύσιμα υλικά αντικείμενα αλλά και με τα άϋλα, τις υπηρεσίες. Ο Π.Ο.Ε έχει δημιουργήσει μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του κάποιες συμφωνίες από τις οποίες πηγάζουν κάποια δικαιώματα. Την διαχείριση και έλεγχο αυτών έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου που του αναγνωρίζεται και η πνευματική ιδιοκτησία σαν ιδρυτής-δημιουργός τους. Ο Π.Ο.Ε. προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα ώστε να μη μπορεί κανένας να τα παραβλέψει κατά τη διενέργεια των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, όπως είναι για παράδειγμα το αντι-ντάμπινγκ. Η δημιουργία του Π.Ο.Ε. και η συνεργασία του με άλλους μεγάλους διακυβερνητικούς οργανισμούς έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Ο Π.Ο.Ε έχει τις ειδικότητες και τις δυνάμεις, που πρν ήταν μονοπώλιο των κρατών, για την προνομιακή ρύθμιση της εμπορικής πολιτικής και την απελευθέρωση του εμπορίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Πνευματική ιδιοκτησία
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.