Βελτίωση διάταξης και προκαταρκτικές μετρήσεις τριβομειωτικής ικανότητας διαλυμάτων πολυμερών σε σωλήνες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2011 (EL)
Βελτίωση διάταξης και προκαταρκτικές μετρήσεις τριβομειωτικής ικανότητας διαλυμάτων πολυμερών σε σωλήνες

Βασιλικός, Ιωάννης

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μια συνέχεια της μελέτης ενός ενδιαφέροντος θέματος, της τριβομείωσης κατά τη ροή υγρών εντός σωληνώσεων. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τον χαρακτήρα του τεχνικού εγχειριδίου με τιμές και μετρήσεις που πάρθηκαν σε πειραματική διάταξη του εργαστηρίου της μηχανικής των ρευστών και όχι μια καθαρά θεωρητική ανάλυση. Η κατασκευή της πειραματικής διάταξης στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και μελέτης της διαφοράς πίεσης λόγω των φαινομένων που αναπτύσσονται κατά τη ροή εντός των αγωγών, ώστε να γίνουν ευκολότερα περαιτέρω άλλα πειράματα λ.χ. τρειβομείωσης διαλυμάτων πολυμερών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυμερή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.