Εμπορικά και κοινωνικά χορηγικά προγράμματα: διαφορές χορηγίας-διαφήμισης: επιλογή χορηγικών εταίρων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Εμπορικά και κοινωνικά χορηγικά προγράμματα: διαφορές χορηγίας-διαφήμισης: επιλογή χορηγικών εταίρων

Βεντίστα, Σταυρούλα

Η πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τις χορηγίες (εμπορικές – κοινωνικές). Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η ανάλυση κάποιων βασικών χορηγικών εννοιών. Χορηγία είναι κλάδος της επικοινωνίας και του management των επιχειρήσεων ,φέρνει σε επαφή ανθρώπους που μπορεί φαινομενικά να μην έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα ,και αποβλέπει στην εξασφάλιση για τις εταιρείες ,αυτό που σήμερα ονομάζεται από τους ειδικούς ως image. Ακολουθεί ο διαχωρισμός της κοινωνικής χορηγίας από την εμπορική χορηγία. Κοινωνική χορηγία είναι η χρηματοδότηση και στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών η και δραστηριοτήτων κοινωνικού περιεχομένου ,από ιδιωτικές επιχειρήσεις με αποκλειστικό αντιστάθμισμα την πίστωση των χορηγών με κοινωνική ευποϊία ,εμπεριέχουσα μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο –κοινωνικό τομέα. Εμπορική χορηγία είναι οι κάθε είδους χορηγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ,με εμπορικά καθαρά στόχους και κυρίως την προβολή από τα έντυπα ,και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ή και την αύξηση πωλήσεων. Έπειτα αναφέρεται στον τρόπο τον οποίο γίνεται η επιλογή των χορηγικών εταίρων, και τα στοιχεία και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις. Στο δεύτερο μέρος γίνεται περιγραφή των κοινωνικών και εμπορικών χορηγιών που πραγματοποιούν μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Τέλος, στο τρίτο μέρος κατόπιν προσωπικής έρευνας,, αναλύονται δύο περιπτώσεις χορηγικών προγραμμάτων. Πρώτον, οι εμπορικές και κοινωνικές χορηγίες που ακολουθεί η πολυεθνική επιχείρηση coco-cola, στη περιοχή του Βόλου τα τελευταία 10 χρόνια. Δεύτερον, αναλύεται η χορηγική δραστηριότητα μεγάλων επιχειρήσεων για την διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων το 2013 σε Βόλο και Λάρισα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χορηγία, Επιχειρηματική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)