Εγκαταστάσεις κλιματισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Εγκαταστάσεις κλιματισμού

Καμπελιάρης, Ιωάννης

Κλιματισμός είναι η διαδικασία ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα ενός χώρου, μέσα σε προκαθορισμένα όρια.Κατά την διαδικασία του κλιματισμού ο αέρας ενός χώρου υφίσταται, με ελεγχόμενο τρόπο, κατάλληλη επεξεργασία που περιλαμβάνει καθαρισμό (φιλτράρισμα), θέρμανση ή ψύξη. ύγρανση ή αφύγρανση. Σε ένα κτίριο είναι δυνατόν να κλιματίζονται όλοι οι χώροι ή μερικοί από αυτούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επίσης ο κάθε κλιματιζόμενος χώρος μπορεί να έχει διαφορετικές συνθήκες. Σκοπός της εγκατάστασης κλιματισμού είναι η διατήρηση σε ένα χώρο ή σε σύνολο περισσοτέρων χώρων, ορισμένων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα. Η διατήρηση προκαθορισμένων συνθηκών σε ένα χώρο αποσκοπεί : Στην άνετη διαβίωση ή εργασία (συνθήκες άνεσης). •Στην τήρηση προδιαγραφών παραγωγής, λειτουργίας, συσκευασίας, αποθήκευσης κλπ. προϊόντων, μηχανημάτων και συσκευών για βιομηχανικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλιματισμός - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.