Συστήματα πυρασφάλειας SPRINGLER για διώροφη εξοχική κατοικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Συστήματα πυρασφάλειας SPRINGLER για διώροφη εξοχική κατοικία

Γεωργούλης, Ιωάννης
Δρομάζος, Αλέξιος

Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των στοιχείων που συνθέτουν τις σύγχρονες μορφές πυροπροστασίας κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων. Έχουν συμπεριληφθεί στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις αιτίες εμφάνισης των πυρκαγιών καθώς, τους κινδύνους και τις καταστροφές από πυρκαγιές. Ακόμα έχει γίνει εμπεριστατωμένη ανάλυση της παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας που αφορά τις μεθόδους πυροπροστασίας και τα στάνταρτ που επιβάλλει στην εφαρμογή των κτιριακών μελετών. Γίνεται συνοπτική ανάλυση όλων των βασικών μόνιμων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο έχουμε μια αναλυτική αναφορά στην όλο και πιο πολύ εξελισσόμενη μέθοδο πυροπροστασίας, του αυτόματου συστήματος καταιονισμού με νερό, γνωστό ως sprinkler

Thesis
NonPeerReviewed

Πυρασφάλεια
Κατοικίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.