Αεριοστρόβιλοι κινητήρες = Gas turbine engines

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αεριοστρόβιλοι κινητήρες = Gas turbine engines

Φιλιππίδης, Ιωάννης
Σιδηρόπουλος, Φώτιος

Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος από τα πρώτα του βήματα προσπαθεί να αντιγράψει τη φύση και ταυτόχρονα να την υπερνικήσει . Ένας από τους μεγαλύτερους πόθους του η επιθυμία του να πετάξει έγινε πραγματικότητα το 1903 χάρη στην εφευρετικότητα των αδελφών WRIGHT . Από το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα η εξέλιξη είναι ραγδαία , έχουμε τα πρώτα αεροπλάνα με εμβολοφόρους κινητήρες αρχικά με αστεροειδή διάταξη εμβόλων ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η εν σειρά διάταξη. Αυτοί όμως είχαν σημαντικά προβλήματα ψύξης και λίπανσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν φθορές ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες. Έτσι οι επιστήμονες άρχισαν να μελετούν νέες μορφές κινητήρων για την πρόωση των αεροσκαφών με αποτέλεσμα το1930 ο Βρετανός FRANK WHITTLE να συλλάβει την ιδέα του αεριοστρόβιλου για την παραγωγή κίνησης με αεριώθηση . Αυτοί μπορούν να παράγουν μεγάλη ώση σε μεγάλες ταχύτητες και έχουν μικρό ειδικό βάρος. Άλλωστε μόνο με αεριοστρόβιλο κατέστη τελικά δυνατή η πτήση με υπερηχητική ταχύτητα. Έτσι σήμερα οι πλειοψηφία των αεροσκαφών κινείται με αεριοστρόβιλο και ακόμα και όσα προωθούνται με έλικα χρησιμοποιούν τέτοιο κινητήρα για την κίνηση της. Μόνο τα πολύ μικρά αεροσκάφη χρησιμοποιούν σήμερα εμβολοφόρες μηχανές.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεριοστρόβιλοι κινητήρες
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.