Συγκριτική μελέτη μικρών επιχειρήσεων έναντι μεγάλων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Συγκριτική μελέτη μικρών επιχειρήσεων έναντι μεγάλων

Δηλιάπη, Παρασκευή

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος δημιουργίας και ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω του συνδυασμού της ανάληψης κινδύνου και της καινοτομίας με σωστή διαχείριση, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Η μελέτη των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, δηλαδή των λογιστικών βιβλίων και του ισολογισμού της , μπορεί σύντομα να αποκαλύψουν το αν και κατά πόσο η επιχείριση απέφερε σταθερά κέρδη στον επιχειρηματία. Το χρήμα αποτελεί το κλειδί για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Για να αποδειχθεί όμως ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο, είναι απαραίτητο να τύχει μιας προσεκτικής όσο και ορθολογικής διαχείρησης. Η Παγκόσμια διάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται από τις τάσεις οι οποίες επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις οικονομίες όλων των χωρών. Οι εξελίξεις που σημειώνονται στον Ευρωπαϊκό χώρο ασκούν άμεση επίδραση στην διαμόρφωση του εσωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματικές μονάδες. Η απόφαση για την σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται στους περιορισμούς και στις προϋποθέσεις, που σχετίζονται τόσο με την επιλογή του τόπου εγκατάστασης, όσο και με τη χρηματοδότηση. Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπου η μεγάλη επιχείρηση αδυνατεί να παρέχει υπηρεσίες λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος είτε συμπληρωματικά ως εξουσιοδοτημένα καταστήματα των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι όμιλοι με τεράστια ανάπτυξη και υψηλό όραμα. Περιλαμβάνουν ολόκληρη τη διοικητική πυραμίδα, η οποία ξεκινάει από τα χαμηλά ιεραρχικά επίπεδα και καταλήγει στα υψηλά. Η φύση του κόστους μιας αποτυχίας δεν περιλαμβάνει μόνο τo οικονομικό κόστος του ιδιοκτήτη αλλά περιλαμβάνει και το κόστος των πιστωτών. Η φύση του έγκειται στο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Απαραίτητο στοιχείο για τον καθορισμό του μεγέθους μιας επιχείρησης, είναι η αναζήτηση κριτηρίων, τα οποία αναφέρονται στη δυναμική σύγκριση των παραγωγικών συντελεστών. Τα κριτήρια αυτά εξετάζουν τη δυναμικότητα της επιχείρησης, η οποία εξαρτάται από το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων και την αποδοτικότητα των στοιχείων αυτών, από τον αριθμό και την ποιότητα των απασχολούμενων στην επιχείρηση, καθώς και την αποδοτικότητά τους Κάθε μορφή επιχείρησης έχει μια συγκεκριμένη νομική μορφή, βάση της οποίας αναπτύσσονται τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της.

Thesis
NonPeerReviewed

Franchising
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)