Μελέτη πυρασφάλειας βιομηχανιών και βιοτεχνιών = Research intustries for fireprotection and crafts

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μελέτη πυρασφάλειας βιομηχανιών και βιοτεχνιών = Research intustries for fireprotection and crafts

Μανώλης, Ευάγγελος
Κορδαλής, Νικόλαος

Η φωτιά είναι προαιώνιος φίλος και εχθρός του ανθρώπου. Η αναλυτική μελέτη του αρκετά σύνθετου φαινομένου της καύσης και της φωτιάς αποτελεί την αφετηρία της προσεκτικής επιλογής μεθόδων,συστημάτων και εξοπλισμού που θα έχουν την δυνατότητα να αποκλείσουν ή να προλάβουν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς ή να λειτουργήσουν σε περίπτωση εκδήλωσης της σαν ανασταλτικοί, επιβραδυντικοί και τελικά κατασταλτικοί παράγοντες. Παρακάτω θα αναφερθούμε στις αιτίες εμφάνισης πυρκαγιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πυρασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.