Υδρογεωλογική μελέτη της λεκάνης της λίμνης της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Υδρογεωλογική μελέτη της λεκάνης της λίμνης της Καστοριάς

Τζιάτζιος, Δημήτριος
Ζώτου, Αναστασία

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται μια γενική αναφορά στο δίκτυο των οικισμών, στη λαογραφία, στην οικολογία και στα πληθυσμιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Νομού Καστοριάς. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και αναλύεται η υδρογεωλογία της λεκάνης της λίμνης. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Υδρογεωλογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.