Η χρήση των αριθμοδεικτών στην εφοδιαστική αλυσίδα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η χρήση των αριθμοδεικτών στην εφοδιαστική αλυσίδα

Χαρτοκόλλης, Μιχαήλ

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην επιχείρηση και τον ορισμό και τη σημασία των αριθμοδεικτών για τη μέτρηση της απόδοσης όλων των διεργασιών της. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας στην επιχείρηση, τα ποιοτικά στοιχεία της διοίκησής της, η συνεργασία της με το Marketing, ο ρόλος της στη χρησιμοποίηση χώρου και χρόνου και αναλύεται πώς προσθέτει αξία στα προϊόντα και πώς λειτουργεί ως πάγιο στοιχείο του ενεργητικού. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει σκοπό να αναλύσει τους αριθμοδείκτες σε επίπεδο πρώτων υλών και παραγωγικής διαδικασίας( μέτρησης της απόδοσης προμηθειών, αποθήκης και παραγωγής). Αφού γίνεται μια αναφορά της έννοιας, της σκοπιμότητας μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και των δεικτών ως μέσων για τη μέτρηση αυτή, ακολουθεί ο διαχωρισμός τους σε κατηγορίες ενώ παράλληλα αναλύονται τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους δηλ. το κόστος, η αξιοποίηση των πόρων, η ποιότητα, η ευελιξία, διαφάνεια και η καινοτομία. Στο τρίτο κεφάλαιο που αφορά στους αριθμοδείκτες σε επίπεδο διανομής και πωλήσεων αναλύονται οι διεργασίες της διανομής και της εξυπηρέτησης πελατών καθώς και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν την απόδοση του καθενός από αυτά τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλ. της μεταφοράς και της πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας κατά στάδιο αυτής (πριν, κατά και μετά).

Thesis
NonPeerReviewed

Αποθέματα
Αριθμοδείκτες
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)