Διασφάλιση ποιότητας και διακρίβωση οργάνων ιδιωτικού ΚΤΕΟ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διασφάλιση ποιότητας και διακρίβωση οργάνων ιδιωτικού ΚΤΕΟ

Νοταρίδης, Μιχαήλ
Προυσανίδης, Χρυσοβαλάντης

Η διοίκηση ενός εργαστηρίου όπως και κάθε οργανισμού αποσκοπεί στη σωστή χρήση και αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων στη δημιουργία μιας λειτουργικής δομής και οργάνωση για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών που με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους και να αισθάνονται ικανοποιημένοι στο περιβάλλον εργασίας τους. Η ανάπτυξη της οργανικής δομής του εργαστηρίου προϋποθέτει την ανάλυση των λειτουργιών του εργαστηρίου, την ομαδοποίηση του σε τομείς λειτουργίας και την αποτίμηση τους στο οργανόγραμμα. Ένα εργαστήριο δοκιμών, ελέγχων η διακριβώσεων είναι ένας οργανισμός είτε ανεξάρτητος ως οντότητα, είτε μέρος ενός ευρύτερου οργανισμού, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δοκιμών η διακριβώσεων σε πελάτες εσωτερικούς η εξωτερικούς. Η οργάνωση κατά συνέπεια, ενός εργαστηρίου συνιστάτε στη δημιουργία μιας δυναμικής δομής, παράγοντες της οποίας είναι το προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και τα διαφορά συστήματα και εργαλεία, τα οποία πρέπει να λειτουργούν με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες με το μέγιστο δυνατό όφελος η ελάχιστο κόστος για το εργαστήριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.