Υλικά - στοιχεία μεταλλικών κατασκευών, κανονισμοί αυτών. Μελέτη - σχεδίαση απλής μεταλλικής κατασκευής = Metal - elements construction materials- legislation and regulations. Study and design simple steel structure

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υλικά - στοιχεία μεταλλικών κατασκευών, κανονισμοί αυτών. Μελέτη - σχεδίαση απλής μεταλλικής κατασκευής = Metal - elements construction materials- legislation and regulations. Study and design simple steel structure

Ροκόφυλλος, Γεώργιος
Νίκου, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των υλικών από τα οποία οι μεταλλικές κατασκευές συνθέτονται και δημιουργούνται (χάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουμίνιο, καθώς και τα στοιχεία σύνδεσής τους όπως : συγκολλήσεις και κοχλίες). Επίσης γίνεται μια, υποδειγματική, μικρή και απλή μελέτη σχεδίασης μιας μεταλλικής κατασκευής και παρατίθεται σχέδιο με την χρήση Η/Υ (με την χρήση του λογισμικού πακέτου AutoCad). Στην εργασία αυτή αρχικά θα μελετηθούν με αναλυτικό τρόπο τα υλικά των μεταλλικών κατασκευών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά για την περάτωσή τους, όπως και τα στοιχεία σύνδεσής των κατασκευών αυτών. Επίσης θα γίνει μια εκτενής και αναλυτική αναφορά στα σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία, με την βοήθεια Η/Υ.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευαστική βιομηχανία
Κατασκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.