Έδρανα κύλησης (ρουλεμάν) = Bearing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έδρανα κύλησης (ρουλεμάν) = Bearing

Σιδέρης, Αθανάσιος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μια ενδελεχής επισκόπηση πάνω στα έδρανα κύλισης (ρουλεμάν) με στοιχεία από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και από την βιομηχανία κατασκευής των εδράνων. Στο 1ο κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή στα έδρανα κύλισης καθώς και μια ιστορική αναδρομή. Το 2ο και 3ο κεφάλαιο είναι το κύριο σώμα της παρούσης εργασίας. Στο 2ο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα ρουλεμάν λεπτομερώς, τα υλικά κατασκευής, στον τρόπο λειτουργίας, την δομή, την διαμόρφωση τους, καθώς και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά των ρουλεμάν όπως το ακτινικό διάκενο. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των ειδών και των τύπων των ρουλεμάν, στον τρόπο επιλογής του ρουλεμάν καθώς και στις ιδιότητες του κάθε τύπου. Στο 4ο κεφάλαιο μπαίνουμε στην διαδικασία της συντήρησης και της προστασίας των ρουλεμάν με αναφορές στην λίπανση αυτών καθώς και στα προβλήματα που παρουσιάζονται, ενώ στο 5ο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην διαδικασία ανίχνευσης βλαβών των ρουλεμάν καθώς και στις πιθανές αστοχίες των ρουλεμάν. Τέλος η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα μας , καθώς και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ρουλεμάν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορικά μηχανήμτα
Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.