Βιομάζα - ενέργεια - ατμοσφαιρική ρύπανση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βιομάζα - ενέργεια - ατμοσφαιρική ρύπανση

Αποστολάκης, Χρήστος

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο να μας συστήσει την έννοια της Βιομάζας, αλλά και τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται. Ακόμα, είναι σημαντικό να σημειωθούν τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης της. Παράλληλα, να γνωστοποιηθεί πότε και πώς την ανακάλυψε ο άνθρωπος και ακόμη να μας δείξει τα υπάρχοντα είδη της. Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε αναζητούμε φθηνότερους και εναλλακτικούς τρόπους θερμότητας, ένας από αυτούς είναι η βιομάζα, όπου αποτελεί μια φθηνή αν όχι την φθηνότερη μορφή θέρμανσης. Παρόλα αυτά, η κοστολόγηση του συστήματος της φαίνεται για κάποιους ακριβή και για αυτό δεν γίνεται κοινώς αποδεκτό από πολλούς. Η εργασία αυτή επιθυμεί να αποδείξει επίσης τον εξαιρετικά σύντομο χρόνο απόσβεσης που επιτυγχάνεται. Τέλος, θα ήταν σωστό να αναφερθούμε στην ρύπανση του αέρα, η οποία έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, καθώς προβάλλονται κάποια διαγράμματα χρονοσειράς των μηνών του Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 και πιο αναλυτικά για το έτος 2013 στην περιοχή του Σταθμού Εγνατίας στην Θεσσαλονίκη. Οι μετρήσεις λήφθηκαν από το διαδίκτυο και αναγράφονται στην βιβλιογραφία. Επίσης η δημιουργία των πινάκων και των διαγραμμάτων έγινε σύμφωνα με τις μετρήσεις, με δική μου επιμέλεια. Η μέθοδος για τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έγινε σε υπολογιστικό φύλλο (EXCEL) χρησιμοποιώντας και την εντολή (AVERAGE) για τα διαγράμματα των μέσων όρων των τιμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομάζα, Ενέργεια από
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.