Η συγκριτική μελέτη του ισπανικού και του ελληνικού ισολογισμού των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η συγκριτική μελέτη του ισπανικού και του ελληνικού ισολογισμού των επιχειρήσεων

Ηλιάδου, Ιωάννα
Ηλιάδου, Ανθή

Αυτή η το έγγραφο συγκρίνει τις σχέσεις μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού, όπως επίσης των κερδών και των απωλειών στις ισπανικές και ελληνικές δηλώσεις. Αυτές οι λογιστικές πληροφορίες είναι πριν και μετά από τις ισπανικές λογιστικές μεταρρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι ισπανικοί κανονισμοί λογιστικής έχουν υποβληθεί σε σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εναρμόνισης που πραγματοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Αυτές οι αλλαγές απεικονίζουν πλήρως στην προσαρμογή των κανονισμών στις οδηγίες της ΕΕ. Στις 5 Ιουλίου 2007 το ισπανικό σύστημα λογιστικής άλλαξε και ένα νέο σύστημα λογιστικής έχει προσαρμοστεί. Μια αναλυτική σύγκριση όλων αυτών των αλλαγών που έχουν γίνει αντιπαραβάλλεται σε αυτό το έγγραφο. Αναλυτικότερα έχουμε τη σύγκριση της παλαιάς ισπανικής δήλωσης του ενεργητικού και του παθητικού με τη νέα δήλωση. Έπειτα οι δύο αυτές ισπανικές δηλώσεις συγκρίνονται με την Ελληνική δήλωση για να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα συστήματα των δύο χωρών είναι παρόμοια. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει με την παλαιά ισπανική δήλωση των κερδών και των απωλειών με την νέα ισπανική και μετά, με την Ελληνική δήλωση. Τα αποτελέσματα αυτών των συγκρίσεων είναι προφανή και προσπαθήσαμε να τις παρουσιάσουμε τόσο καλύτερα όσο θα μπορούσαμε με αρκετούς πίνακες και σχήματα. Κοιτάζοντας τις δηλώσεις (ισπανικές και ελληνική) αρχικά φαίνονται διαφορετικές αλλά αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά μπορούμε να δούμε πολλές ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο καταλήγουμε στα αποτελέσματα. Η βασική διαφορά είναι στη μορφή των δηλώσεων και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η Ισπανική δήλωση είναι πιο σαφής και πιο εύχρηστη επειδή είναι πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα από ότι η Ελληνική δήλωση που δεν έχει αλλάξει καθόλου κατά την διάρκεια των ετών. Επίσης, καταλήγουμε σε μερικά συμπεράσματα από μια γενική αναθεώρηση που κάναμε για την οικονομία της Ελλάδας και της Ισπανίας. Δεν μένουμε σε λεπτομέρειες αλλά προτιμάμε τη γενική ιδέα της οικονομίας απλώς για να δούμε πόσο όμοιες είναι η μία με την άλλη. Αλλά και αυτό το μέρος της πτυχιακής, είναι επίσης σημαντικό επειδή το λογιστικό σύστημα απεικονίζετε στην οικονομία μιας χώρας και γι’ αυτό αξίζει να αναφερθούμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική των επιχειρήσεων
Λογιστικό σχέδιο, Γενικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.