Καταναλωτική συμπεριφορά εφήβων και νέων στις αγροτικές κοινωνίες

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Καταναλωτική συμπεριφορά εφήβων και νέων στις αγροτικές κοινωνίες

Καραμανδάνη, Όλγα

Θέμα της εργασίας που ακολουθεί αποτελεί η καταναλωτική συμπεριφορά των εφήβων και των νέων, δηλαδή ατόμων 16-26 ετών στις αγροτικές κοινωνίες. Για λόγους καλύτερης και πληρέστερης ανάλυσης ενός τόσο ογκώδους αντικειμένου κρίθηκε σκόπιμη η οργάνωση του σε τρία επιμέρους κεφάλαια. Παρατίθεται, εν τάχει, η ιστορική εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας, από τις πρωτόγονες κοινωνίες ως τις μέρες μας, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρεις βασικές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται αυτή, δηλαδή η εξατομικευμένη αγροτική οικονομία, οι συνεταιρισμοί και η βιολογική γεωργία. Στο τέλος του κεφαλαίου επιχειρείται η ιστορική και οικονομική ανάλυση των βασικότερων προϊόντων που παράγονται στον ελλαδικό χώρο. Αναφέρεται κυρίως στην παρουσία των νέων στα αγροτικά επαγγέλματα. Αρχικά παρουσιάζονται τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι νέοι αγρότες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικότερες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στον αγροτικό κλάδο, όπως τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, οι τραπεζικές δανειοδοτήσεις και τα λοιπά κίνητρα. Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου αναλύονται οι επιμέρους μορφές αγροτικής καλλιέργειας, Και τέλος έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και ανάλυση της στατιστικής έρευνας που εκπονήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Αρχικά εκτίθεται ο σκοπός της έρευνας και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν εμφανίζεται μια σειρά πινάκων και διαγραμμάτων από τα οποία οδηγηθήκαμε στα τελικά μας συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)