Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο της Κ.Α.Π. για την επίτευξη της αγορικής ανάπτυξης και της αναδιάρθρωσης του γεωργικού τομέα και της υπαίθρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο της Κ.Α.Π. για την επίτευξη της αγορικής ανάπτυξης και της αναδιάρθρωσης του γεωργικού τομέα και της υπαίθρου

Βλαχάκης, Γεώργιος

Η ύπαιθρος και η περιφέρεια αναδεικνύονται ως χώροι με βαρύνουσα γεωγραφική, κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική σημασία στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο των κοινών προβλημάτων και κρίσεων. Η Ευρώπη στο σύγχρονο κόσμο αναζητεί την ταυτότητά της, τις πολιτικές της για αποκέντρωση, ανάπτυξη της υπαίθρου και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες αυτής της Ευρώπης για την ωρίμανση και ολοκλήρωσή των τοπικών κοινωνιών είναι η δημιουργία των διαρθρωτικών Ταμείων και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Τα διαρθρωτικά Ταμεία είναι ένα από τα βασικότερα μέσα για την επίτευξη της αγροτικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας της υπαίθρου. Στην εισαγωγή και το πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της Ευρώπης, αλλά και του αγροτικού της τομέα. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της περιφερειακής πολιτικής και δίνεται έμφαση στα διαρθρωτικά ταμεία και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Γίνεται επίσης αναφορά στις Κοινοτικές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία Leader, με τις μορφές που είχε σε κάθε περίοδο (Leader, Leader II, Leader+). Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο αγροτικός τομέας σε συνδυασμό με τα επιχειρησιακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η σημερινή κατάσταση και οι προγραμματισμένες δράσεις για την περίοδο 2007-2013. Τέλος στο κεφάλαιο πέντε γίνεται αναφορά και κριτική στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Αγροτική ανάπτυξη
Αγροτική πολιτική
Γεωργία - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.