Φοροδιαφυγή, παραοικονομία: έννοια, συνέπειες, μέθοδοι εκτίμησης, μέγεθος φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, ελεγκτικοί μηχανισμοί

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Φοροδιαφυγή, παραοικονομία: έννοια, συνέπειες, μέθοδοι εκτίμησης, μέγεθος φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, ελεγκτικοί μηχανισμοί

Ζήκου, Φωτεινή

Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία είναι δύο φαινόμενα που υπάρχουν στην συνολική οικονομική δραστηριότητα κάθε χώρας. Οι δύο έννοιες δεν πρέπει να ταυτίζονται καθώς είναι δυνατόν να υπάρχουν μεμονωμένα ή ακόμη και να συνυπάρχουν. Φοροδιαφυγή, είναι το σύνολο των παράνομων ενεργειών, που σκοπό έχουν την μείωση της πληρωμής των φόρων. Παραοικονομία είναι ένα μείγμα δραστηριοτήτων που αποκρύπτονται και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Α.Ε.Π. Κάθε φαινόμενο έχει τις αιτίες και τις συνέπειές του. Ο τρόπος κατανομής των φορολογικών βαρών, η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος και ο τρόπος διαχείρισης του δημόσιου χρήματος είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που προκαλούν τη φοροδιαφυγή και έχουν ως συνέπειες τη διαταραχή των όρων ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, τη μείωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών μέτρων και την αρνητική επίδραση στη συνείδηση των φορολογουμένων. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα αίτια της παραοικονομίας είναι το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης, ανάπτυξης, ανεργίας και το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης. Οι συνέπειές της διακρίνονται σε αρνητικές και συγκεκριμένα: αρνητική επίδραση στην πολιτική διανομή του εισοδήματος, στη δημοσιονομική πολιτική και στην πολιτική της απασχόλησης και θετικές όπως: δημιουργία πρόσθετης ευημερίας, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και απορρόφηση εργατικού δυναμικού. Για την εκτίμηση και τη μέτρηση της φοροδιαφυγής χρησιμοποιούνται άμεσες και έμμεσες μέθοδοι. Οι άμεσες διακρίνονται σε εκούσιες και αναγκαστικές και πραγματοποιούνται με δειγματοληπτική έρευνα. Οι έμμεσες διακρίνονται σε μεθόδους δεικτών και μεθόδους οικονομετρικών υποδειγμάτων και πραγματοποιούνται με μακροοικονομικές προσεγγίσεις. Το μέγεθος του φαινομένου στην Ελλάδα είναι αρκετά αυξημένο. Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, η φοροδιαφυγή αγγίζει το 37% του Α.Ε.Π. της χώρας μας, γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η αντιμετώπισή της, η οποία επιτυγχάνεται με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και τα Ελεγκτικά Κέντρα αποτελούν σημαντικά ελεγκτικά όργανα, κύριο έργο των οποίων είναι η διενέργεια ελέγχων με στόχο την αποκάλυψη της φοροδιαφυγής και τον περιορισμό της. Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3610/2007 και τηρείται ο Κ.Β.Σ. με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και την αλλαγή νοοτροπίας των φορολογούμενων πολιτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Φοροδιαφυγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)