Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ιαματικών λουτρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ιαματικών λουτρών

Πέγιου, Χρυσάνθη
Κάσσου, Βενέτη

Γίνεται περιγραφή της κατάστασης των γεωθερμικών περιοχών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη με σκοπό την εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης. Παρουσιάζονται οι εγκαταστάσεις των λουτρικών περιοχών μέσω ερευνών που μας δίνουν στοιχεία με το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, οι περισσότερες εκ των οποίων διεξήχθηκαν από τον Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Επιπλέον επιχειρείται η αναζήτηση μεθόδων ανάπτυξης των λουτροπόλεων και τρόποι προσέγγισης τουριστών προς την εναλλακτική αυτή μορφή τουρισμού που παρέχει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες για την υγεία των τουριστών. Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης, αναπτύσσεται και η ιδέα δημιουργίας μίας δικτυακής πύλης που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις των λουτροπόλεων καθώς και μέσω αναζήτησης πακέτων διακοπών σε αυτές, από μέρους των πελατών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Επιχειρηματικά σχέδια
Ιαματικές πηγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.