Το δίκαιο και το εμπόριο στην σύγχρονη οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το δίκαιο και το εμπόριο στην σύγχρονη οικονομία

Αργυρού, Αικατερίνη
Κόλιου, Λαμπρινή

Σκοπός μας είναι να μελετηθεί, να καταγραφεί και να αναλυθεί η έννοια του δίκαιου εμπορίου και οι όλοι παράγοντες και οι θεμελιώδεις βάσεις που συμβάλλουν σ’ αυτό και στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι στόχοι της εργασίας μας είναι : Να κατανοήσουμε το περιεχόμενο των εννοιών του εμπορίου γενικά καθώς και του διεθνούς εμπορίου ώστε μέσα από αυτά να μπορέσει να γίνει πιο κατανοητή η έννοια και όρος του δίκαιου εμπορίου. Επίσης να κατανοηθεί πως την εποχή της παγκοσμιοποίησης γίνεται η διάθεση των αγαθών και πως λειτουργεί το εμπόριο στο διεθνές σκηνικό. Στόχος μας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν όλα τα προβλήματα τα οποία είναι ικανό το δίκαιο εμπόριο να επιλύσει με επιτυχία. Στόχος μας είναι να κατανοηθούν με κάθε λεπτομέρεια και να διευκρινιστούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αφρική και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται το δίκαιο εμπόριο με αυτή. Να διερευνήσουμε το βαθμό εμφάνισης και ανάπτυξης του δίκαιου εμπορίου στις αναπτυγμένες χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης. Να αναλυθούν και να καταγραφούν τα προβλήματα της φτώχειας , της προστασίας του περιβάλλοντος, της ειρηνευτικής διαδικασίας και να συνδεθούν με τη συμβολή σ’ αυτά των κανόνων του δίκαιου εμπορίου. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η ανάλυση του μέτρου εμφάνισης και των προοπτικών ανάπτυξης του δίκαιου εμπορίου στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.