Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας = Economics relationships between Greece and Albania

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας = Economics relationships between Greece and Albania

Ζίου, Μόνικα

Η Αλβανία υπήρξε, πριν τι κοσμογονικές πολιτικοοικονομικές αλλαγές που συγκλόνισαν την Ανατολική Ευρώπη, το πιο αυτάρκες και εσωστρεφές κράτος του κόσμου. Παρόλα αυτά οι υποδομές ήταν μάλλον υποτυπώδεις και η ανάπτυξη της χώρας πολύ περιορισμένη. Οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας κρίνονται ότι έχουν ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα και η απελευθέρωση της αγοράς ήταν ταχύτατη, ιδιαίτερα στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου, του συναλλαγματικού συστήματος και των ιδιωτικοποιήσεων. Η Αλβανία παρουσιάζει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης που οφείλεται σε μια σειρά λόγους όπως η εγγύτητα, ο σχεδόν ανύπαρκτος ανταγωνισμός, το εξαιρετικά φθηνό εργατικό κόστος σε συνδυασμό με το σχετικά καλά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η γνώση της ελληνικής γλώσσας από σημαντική μερίδα του πληθυσμού και η έλλειψη καταναλωτικών αγαθών. Οι κλάδοι που θα μπορούσαν να ευνοηθούν είτε με την ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου, είτε με την μορφή παραγωγικών επενδύσεων είναι ο τουρισμός λόγω του εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος, τα είδη διατροφής λόγω της έλλειψης καταναλωτικών προϊόντων, οι κατασκευές, οι εξορύξεις και ο κλάδος των μετάλλων λόγω των πλούσιων φυσικών πόρων. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να παρουσιάσει την σημερινή κατάσταση της οικονομίας της Αλβανίας, τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της προαναφερθείσας χώρας με την Ελλάδα, τα προβλήματα και προοπτικές που παρουσιάζονται στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.