Εταιρική κοινωνική ευθύνη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Καραγκούνη, Κωνσταντίνα

Τα τελευταία χρόνια η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα θέμα που απασχολεί τις εταιρίες. Τόσο η μόλυνση του περιβάλλοντος όσο και η στάση τους απέναντι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι ζητήματα καίριας σημασίας στα οποία εστιάζουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα η παρακάτω εργασία αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος και η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στη συνέχεια αναλύεται το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε σχέση με τη μόλυνση του περιβάλλοντος πιο αναλυτικά αναφέρεται στη μόλυνση των υδάτων στις συνέπειες της μόλυνσης όπως για παράδειγμα τα τοξικά χημικά, τις ραδιενεργές ουσίες και το πετρέλαιο. Έπειτα αναλύεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε σχέση με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αναφέροντας πιο συγκεκριμένα αυτές τις ομάδες και τις διακρίσεις προς αυτούς. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα με παραδείγματα περιπτώσεων μόλυνσης υδάτων όπως ο Ασωπός αλλά και περιπτώσεις στιγματισμού κοινωνικών ευπαθών ομάδων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο εξωτερικό και στο έκτο γίνεται μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Εξωτερικού. Στο έβδομο κεφάλαιο καταγράφονται οι πολιτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το θέμα της ΕΚΕ. Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια εταιρικά δίκτυα όπως το Ελληνικό δίκτυο και το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έπειτα στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται διάφορα παραδείγματα καλών πρακτικών ΕΚΕ διαφόρων εταιρειών. Τέλος κλείνοντας, γίνεται μια αναφορά στην στάση των πολιτών απέναντι στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)