Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης Α.Ε

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης Α.Ε

Γκαντέλας, Δημήτριος
Ηλιόπουλος, Νίκος

Ισολογισμός είναι η κατάσταση στην οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού του Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας (ή Κεφάλαιο) μίας Επιχειρήσεως, όπως εμφανίζονται σε μια ορισμένη χρονική στιγμή, όπως π.χ. 31η Δεκεμβρίου 200Χ, την 30η Ιουνίου 200Χ κλπ. Παρουσιάζει δηλαδή ο Ισολογισμός την περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρησης σε μια δεδομένη ημερομηνία (ημέρα, στιγμή κτλ). Οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει μετά την σύνταξη του Ισολογισμού μεταβάλλει τον Ισολογισμό αυτό. Η περιουσιακή κατάσταση της επιχειρήσεως δεν παραμένει ίδια, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της συναλλαγής που επιφέρει τη μεταβολή στην περιουσία της επιχειρήσεως. Ο νέος Ισολογισμός μετά τη μεταβολή είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο. Επειδή ο Ισολογισμός εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση της Επιχειρήσεως σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και δεν παρουσιάζει τίποτε περισσότερο όσον αφορά την Κερδοσκοπική Ικανότητα της Επιχειρήσεως, την αποδοτικότητα αυτής και την αποτελεσματικότητα της, γι’ αυτό ο Ισολογισμός αποτελεί μια στατική κατάσταση, παρουσιάζει δηλαδή τη στατική εικόνα της επιχειρήσεως και όχι τη δυναμική της μορφή. Ο Ισολογισμός επομένως δεν μας δίνει καμιά πληροφορία για το τι συνέβη σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, για το πώς εξελίχθηκέ η επιχείρηση στην περίοδο αυτή κλπ., αλλά μας πληροφορεί μόνο το τη συμβαίνει, τι υπάρχει και ποια και ποια είναι ή κατάσταση σε μια ορισμένη χρονική στιγμή. Για να γνωρίσουμε περισσότερα για τη δυναμική κατάσταση της επιχειρήσεως, πρέπει να συμβουλευτούμε το λογαριασμό <<Αποτελέσματα Χρήσεως>> η πολλούς διαδοχικούς Ισολογισμούς, ώστε να συγκρίνουμε και να δούμε την κερδοσκοπική ή μη δυναμικότητα της επιχειρήσεως

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.