Δημιουργία πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Δημιουργία πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Λάζρι Τζ, Μαρκ

Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στην ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα των διδασκόντων για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης που παρέχει το ΤΕΙ για τη διεξαγωγή διαλέξεων από απόσταση ψηφιακού υλικού μέσω διαδικτύου. Ο όρος τηλεκπαίδευση αναφέρεται σε κάθε είδους εκπαιδευτικής δραστηριότητας η οποία επιτρέπει στον διδάσκοντα και τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι συνήθως είναι φοιτητές, να ολοκληρώσουν εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες/λειτουργίες ενώ βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο, πιθανά και χρόνο. Οι υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, βασικές και συμπληρωματικές. Όπως όλες οι σύγχρονες πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, έτσι και η πλατφόρμα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες σε καθηγητές, φοιτητές και απλούς επισκέπτες. Ο κάθε χρήστης μπαίνοντας στη πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να κάνει ρυθμίσεις ανάλογα βέβαια με την ιδιότητα, την βαθμίδα που κατέχει. Διαχειριστής είναι το άτομο που ρυθμίζει και προσαρμόζει την πλατφόρμα στις εκάστοτε ανάγκες. Ο χρήστης καθηγητής είναι ο υπεύθυνος για τη δημιουργία και διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Τα ανοικτά μαθήματα που επιτρέπουν την πρόσβαση σε χρήστες ακόμα και σε όσους δεν έχουν λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ανοικτά σε εγγραφή που επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε χρήστες που έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα και έχουν εγγραφεί σε μάθημα και τέλος τα κλειστά μαθήματα που επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε χρήστες που έχουν λογαριασμό και το επιτρέπει ο καθηγητής.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.