Δημογραφική και κοινωνική διάσταση των διαζυγίων = Demographic and sociological dimension of divorces

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Δημογραφική και κοινωνική διάσταση των διαζυγίων = Demographic and sociological dimension of divorces

Χούτου, Παρασκευή

Το διαζύγιο είναι κοινωνικό φαινόμενο με αυξανόμενη συχνότητα. Ο αριθμός των διαζυγίων αυξάνεται διαρκώς σε όλες τις κοινωνικο-οικονομικές τάξεις, στις περισσότερες αναπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες. Τα αίτια, που αναφέρονται συχνότερα, είναι διαπροσωπικοί παράγοντες, κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία των συζύγων και μεταβολές στις απόψεις και τις στάσεις των ατόμων.Το διαζύγιο ως φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας αποτελεί απόρροια των ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών. Κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές μεταβολές προκάλεσαν αλλαγές στη μορφή και τη δομή της οικογένειας, συνεπώς και στις αντιλήψεις και τα στερεότυπα που διατηρούνται για το θεσμό και τη μορφή της οικογένειας και για το διαζύγιο. Μη συμβατικά εναλλακτικά - οικογενειακά σχήματα διαμορφώνονται διαρκώς: η μονογονεϊκή οικογένεια, η μοναχικότητα, το άτεκνο ζευγάρι, η οικογένεια που προκύπτει από δεύτερο γάμο, η απόκτηση παιδιών στα πλαίσια της ελεύθερης συμβίωσης. Η συμβατική οικογένεια δεν αποτελεί τη μοναδική μορφή οικογένειας. Ο αριθμός των γάμων μειώνεται, τα παντρεμένα ζευγάρια κάνουν λιγότερα παιδιά και τα διαζύγια αυξάνονται. Ο γάμος διαχωρίζεται στην αντίληψη των ατόμων από τη γονιμότητα και δε θεωρείται πλέον μέσο για την οικονομική αποκατάσταση ούτε τη νομιμοποίηση της κάλυψης προσωπικών αναγκών. Στη μορφή και τη δομή της συμβατικής οικογένειας υπάρχει ρευστότητα, η οποία αναμφίβολα αποτελεί το κύριο γνώρισμα της σύγχρονης κοινωνίας και το τίμημα του εκσυγχρονισμού της. Οι αλλαγές στη μορφή και τη δομή της οικογένειας προκάλεσαν μεταβολές στις στάσεις των ατόμων απέναντι στο διαζύγιο, και συνετέλεσαν στην αύξηση του αριθμού των διαζυγίων. Καταστάσεις που παλαιότερα αποτελούσαν κοινωνικό στίγμα, αρχίζουν να γίνονται πλέον αποδεκτές.Τα παραπάνω φαινόμενα αποτελούν και το αντικείμενο ανάλυσης αυτής της εργασίας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των διαζυγίων στη χώρα μας και οι λόγοι της αυξητικής τους τάσης τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον δίνεται έμφαση στη δημογραφική διάσταση των διαζυγίων η οποία καταγράφεται στη δημογραφική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Τέλος αναλύεται η κοινωνιολογική πλευρά του προβλήματος μέσα από τα ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που δημιουργούν τα διαζύγια στα ζευγάρια αλλά και στα παιδιά τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαπροσωπικές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)