Σύστημα μέτρησης ποιότητας αέρα και αυτόματου ελέγχου εξαερισμού = Air quality measurement system and automatic ventilation control

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σύστημα μέτρησης ποιότητας αέρα και αυτόματου ελέγχου εξαερισμού = Air quality measurement system and automatic ventilation control

Κανίδης, Γεώργιος

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στους τύπους των ασθενειών και των συνδρομών στα κτίρια, καθώς και στο πόσο συμαντική είναι η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος στα εκπαιδευτικά κτίρια. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας στα προαναφερθέντα κτίρια. Παρακάτω καταγράφονται τα αιωρούμνενα σωματίδια και γίνονται μετρήσεις των αερίων του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου. Στην εργασία καταγράφονται οι παράγοντες και οι συνθήκες ποιότητας του αέρα με τις αρχές εξαερισμού συνδυαζόμενες με την ηλεκτρονική και τους αυτοματισμούς με σκοπό ένα υγιές και αποδοτικό εσωτερικό περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιότητα ζωής
Κλιματισμός - Βιομηχανία και εμπόριο
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.