Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης σε μακέτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης σε μακέτα

Κοτσινάρης, Γεώργιος

Στη πτυχιακή κατασκευάστηκε ένας χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης (PARKING) σε μακέτα.To parking αυτό αποτελείται από μια είσοδο και μια έξοδο οχημάτων. Στην είσοδο και στην έξοδο υπάρχουν φανάρια που είτε επιτρέπουν είτε απαγορεύουν τη διέλευση των οχημάτων. Επιπλέον, υπάρχει ένας counter με λειτουργία up/down.Όταν ένα όχημα εισέρχεται στο χώρο ο counter χρησιμοποιεί τη λειτουργία up,δηλαδή δεσμεύει μια θέση από τις ελεύθερες για στάθμευση. Αντίθετα, όταν ένα όχημα εξέρχεται από το χώρο χρησιμοποιεί τη λειτουργία down,δηλαδή αποδεσμεύει μια θέση στάθμευσης Στο parking υπάρχει και μια οθόνη από τέσσερα display που όταν ο χώρος είναι πλήρης δείχνουν την ένδειξη full. Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να καταδειχτεί η χρησιμότητα των counter πάνω σε έναν αυτοματισμό που στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός είναι ένας χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν τρεις counter, από τους οποίους οι δυο μετρούν παλμούς και πραγματοποιούν reset,ενώ ο άλλος πραγματοποιεί τη λειτουργία προσθαφαίρεσης (up/down).

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.