Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
CSP (Concentrated Solar Power)

Μαρουφίδης, Παντελής

Με τον όρο C.S.P‘ Concentrated Solar Power’, Συγκεντρωτικά Κάτοπτρα Ηλιακής Ενέργειας αναφέρεται σε ένα μεγάλο εύρος συστημάτων εκμεταλλεύσεις της ηλιακής ενέργειας. Αποτελούν τον ποιο γρήγορα αναπτυσσόμενο κλάδο τον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ίσως το μέλλον αυτόν λόγω της μεγάλης αποδόσεις που έχουν σε σχέση με άλλα συστήματα. Η βασική στρατηγική όλων των συστημάτων ‘C.S.P’ είναι συγκέντρωση όσο το δυνατών περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία με την βοήθεια ηλιοστατών, δηλαδή κατόπτρων σε μικρή επιφάνεια ούτως ώστε να επιτύχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ικανές να παράγουν ατμό μεγάλης ενθαλπίας κ κατά συνέπεια μεγάλης ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με μέσα μεταφοράς της ενέργειας αυτής όπως: το νερό, ατμός, το συνθετικό λάδι (διφαινύλιο-διφαινυλικό οξείδιο), ο αέρας η το ήλιο η ένα μείγμα άλατος 60% νιτρικού νατρίου και 40% νιτρικό κάλιο και διαμέσου ενός εναλλάκτη παράγεται ο ατμός, μετατρέπεται η κινητική ενέργεια του ατμού σε ηλεκτρική μέσω μιας τουρμπίνας και μιας γεννήτριας. Γίνετε μία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για την τυποποίηση τον CSP όσον αφορά το τεχνολογικό τους τομέα αλλά και το μέγεθος της ισχύος τους , έτσι λοιπόν όπως θα δούμε παρακάτω οι μέγιστες τιμές τον συγκροτημάτων αυτόν που υπάρχουν ή σχεδιάζετε να γίνουν σε ισχύ είναι της τάξης των 50 MW, κάθε επιμέρους συγκρότημα μπορεί να αποτελείτε από ένα η κ περισσότερα μικρότερα συγκροτήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικές καινοτομίες
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.