Ηλεκτρονικό έγκλημα = Computer Crime

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ηλεκτρονικό έγκλημα = Computer Crime

Ζανή, Ευαγγελία

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η ευρύτατη χρήση του διαδικτύου έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο των καθημερινών δραστηριοτήτων, στην παραγωγική διαδικασία, στις συναλλαγές, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, ακόμα και στον τρόπο σκέψεως του σύγχρονου ανθρώπου. Μαζί με αυτές τις αλλαγές, οι οποίες κατά κανόνα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, υπεισέρχονται και οι παράμετροι που ευνοούν την ανάπτυξη νέων μορφών εγκληματικότητας. Οι νέες αυτές μορφές εγκληματικότητας θεσμοθετούνται με τον όρο «Ηλεκτρονικό Έγκλημα». Ως «Hλεκτρονικό Έγκλημα» θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές από την Ελληνική Νομοθεσία. Ανάλογα με τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται σε εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε συµβατικό περιβάλλον όσο και σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ. απάτη, συκοφαντική δυσφήµιση, εγκλήµατα που διαπράττονται µε την χρήση υπολογιστών χωρίς την ύπαρξη δικτύωσης π.χ. παράνοµη αντιγραφή λογισµικού, πλαστογραφία, και εγκλήµατα που σχετίζονται µε την χρήση του διαδικτύου π.χ. διασπορά κακόβουλου λογισµικού, επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετώνται οι μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που πολλαπλασιάζονται με αλματώδης ρυθμούς, καθώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο συνεχώς αναπτύσσονται. Αναφέρονται τμήματα της Ελληνικής Νομοθεσίας που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και προτείνονται διάφοροι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής του ανάλογα με το ποιος μπορεί να χειρίζεται τον υπολογιστή ή το διαδίκτυο κάθε φορά. Στο πρακτικό μέρος της εργασίας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για την εξαγωγή αποτελεσμάτων όσον αφορά το πώς οι διαφορετικές ομάδες ανθρώπων χειρίζονται τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το διαδίκτυο, ενημερώνονται και είναι σε θέση να αντιληφθούν τους πιθανούς κινδύνους καθώς επίσης και αν λαμβάνουν κάποια μέτρα προστασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.