Πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης στις ΔΕΚΟ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης στις ΔΕΚΟ

Φραγκισκάτου, Μαρία-Ανεστίνα

Η εργασία επιχειρεί να αναλύσει τη διαδικασία της εταιρικής διακυβέρνησης στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας. Η πλειονότητα των δημόσιων επιχειρήσεων στην Ελλάδα πλέον έχει μικτό χαρακτήρα όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στις περιπτώσεις των μικτών επιχειρήσεων η εφαρμογή των αρχών και των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης είναι πολύ πιο εύκολη. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος είναι περιπτώσεις που η εταιρική διακυβέρνηση εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Ωστόσο υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης στην εταιρική διακυβέρνηση των δημόσιων επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής ωφελείας
Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.